Hoppa över innehåll

Algomin Höstnäring ger gräsmattan en skön vintervila

När sommaren börjar övergå i höst är det dags att höstgödsla gräsmattan! Man ska inte gödsla med kväverikt gödsel så sent att det finns mycket kväve kvar i grässtråna när det fryser och blir kallt. Istället vill man ladda gräset med ämnena kalium och fosfor. Dessa gör att gräset blir mer motståndskraftigt mot både sjukdomar, skadedjur och vinterns väta och kyla. Dessutom främjar höstgödslingen växters blomsättning, fruktsättning och ökar dess rotmassa, vilket i gräsmattans fall innebär att den blir ännu grönare och i finare skick till nästa säsong! Den kommer dessutom igång tidigt på säsongen och med bättre växtkraft jämfört med om du inte höstgödslar.

Nya Algomin Höstnäring ger resultat

För att våra kunder enkelt ska kunna ge gräsmattan en bra sammansatt höstgödsel har vi tagit fram Algomin Höstnäring som är en näring rik på kalium och fosfor, men som innehåller väldigt lite kväve (0,2 %). Gödsla gräsmattan med Algomin Höstnäring ungefär 6 veckor innan första frosten kommer för att få bäst resultat, men även senare gödsling gynnar gräset. Gödsla gärna i samband med att gräsmattan klipps för sista gången, och klipp den då inte för kort, utan låt grässtråna vara längre än vanligt, då klarar gräset vinter bättre.

Höstgödsla hela trädgården

Inte bara gräsmattan gynnas av att laddas med kalium och fosfor sent på säsongen. Buskar, träd, rosor, klätterväxter och perenner får en bättre vintervila om de gödslas på hösten med Algomin Höstnäring. Rotsystemet växer sig kraftigare och knoppsättningen förbättras kommande vår, vilket ger bättre blomning och större skörd. Buskar, träd och rosor gödslar enklast med spettmetoden.

Sök