Hoppa över innehåll

Beskär dina träd och buskar rätt!

Tidig höst är en bra tid att beskära träd eftersom risken att göra sår på trädet som kan orsaka skada är liten då. På våren däremot, när saven stiger inuti trädet, kan man riskera att få ”blödande” träd, speciellt stenfruktsträd som körsbär, plommon och persika.

Man brukar säga att bästa tiden att beskära träd och buskar är under JAS-perioden, som betyder juli, augusti, september. Men ofta går det bra att beskära även senare på hösten, speciellt i södra delen av landet där frosten många gånger dröjer länge. Dock ska man inte beskära för långt in på senhösten eftersom växterna då börjar gå i vila och inte kan valla över sina sår. Det är också en fuktig period, vilket innebär att sjukdomar och svamp lättare får fäste i snitten efter beskärning.

 

Lägg snittet rätt!

Vi beskär träd och buskar för att forma dem; dels för att de ska se vackra ut och hålla sig friska, dels för att de ska få en form som är gynnsam för att ge mycket frukt. Man vill inte ha grenar som växer för tight ihop och nära varandra, ligger och skaver på varandra eller liknande. Genom att beskära rätt uppmuntrar du trädet att satsa på grenar som växer dit du vill, utåt och åt sidorna, istället för inåt och uppåt.

När du ska klippa av en gren ska du lägga snittet strax ovanför/utanför en utåtriktad sidogren eller ett öga. Ögat är en liten knoppliknande flik på grenen. Knipsar du av grenen strax utanför ögat kommer där att börja växa en ny gren. Det gäller alltså att se till att gynna det öga som är riktat åt rätt håll, alltså utåt sett från trädets mitt. Klipp inte för nära ögat, men lämna heller inte en för lång ”tapp”.

Se över bärbuskarna

Hösten är en utmärkt tid att se över och beskära bärbuskar i trädgården. Klipp bort gamla och döda grenar. Om buskarna är täta kan det vara bra att glesa ut dem lite så att det blir lättare att komma åt att plocka och bären får mer sol.

 

Använd bra verktyg

Ett hett tips när du ska klippa träd och buskar är att ha bra och välslipade verktyg. En vass sekatör och/eller grensax gör ett mycket bättre snitt än en slö, vilket gör att grenen som kapats får lättare att läka.

Ska du kapa en större gren med en grensåg så se till att göra det i flera steg. Börja med ett mindre snitt under grenen, för att sedan såga ovanifrån en bit utanför det undre snittet. På så vid undviker du att grenen du sågar av fläker upp ett större sår i barken när den rasar ner. Avsluta med att såga av en eventuell ”tapp” eller ”rockhängare” som det brukar kallas. Ju mindre grenstump du lämnar kvar, desto lättare har trädet att valla över och läka såret.

A soft focus of fresh blackberries on a bush at a garden

Sök