Hoppa över innehåll

Dags att sprida Algomin Ekonäring!


Nu är det dags att sprida Algomin Ekonäring! Både gräsmattan och rabatter vill ha en omgång.

Här är 10 skäl till varför du ska vårgödsla med Algomin Ekonäring:

  • Det hjälper till att höja jordens pH-värde och ger därmed bättre förhållanden för växterna
  • Det ökar antalet maskar och jordbakterier i jorden
  • Det hjälper till att återställa balansen i en jord som är fattig på mineraler och mikroliv
  • Det ger gräsmattan en välbehövlig kick efter en lång vintervila
  • Det gör växterna i din trädgård friskare och mer motståndskraftiga mot angrepp
  • Det gör att rotsystemet hos växterna utvecklas bättre och grobarheten hos frön ökar
  • Det gör att din skörd av frukt, bär och grönsaker får ett högre näringsinnehåll
  • Det är miljövänligt
  • Det är ofarligt för både människor och djur
  • Det går att gödsla oavsett om det är sol eller regn


Algomin Ekonäring är Krav-märkt, och det självklara valet när man vill odla ekologiskt. Gödseln består av en växtnäring, som är en blandning av havskalk och brunalger. Havskalken innehåller 32 mikronäringsämnen som är betydelsefulla för växten och brunalgerna innehåller aminopuriner och aminosyror som på ett naturligt sätt stimulerar växtcellen till ökad grobarhet, tillväxt, blomning och fruktsättning.

Sök