Hoppa över innehåll

Grundgödsla ekologiskt – få en jord i balans!

Algomin Ekonäring är en helt KRAV-märkt näring som är en riktigt bra produkt av flera olika anledningar.

Bra start på säsongen

Algomin Ekonäring innehåller inget kväve och kan därför spridas tidigt (och sent) på säsongen utan att man riskerar att växterna inte hinner ta upp kvävet. Den är perfekt att starta trädgårdsåret och gräsmattesäsongen med, den lägger grunden till en lyckad tillväxt.

Bättre kalk än vanlig trädgårdskalk

Algomin Ekonäring består till 100% av havskalk från havet som är betydligt drygare än vanlig trädgårdskalk som kommer från kalksten. Den räcker således betydligt längre än vanlig kalk, och bryts dessutom ner fortare och kan därmed tas upp snabbare av växterna än vanlig kalk.

Återställare för utarmad jord

Om du misstänker att jorden i din trädgård är dålig av en eller annan anledning, kanske av många års ensidig användning av handelsgödsel och surgörande mossmedel eller helt enkelt för att ingen näring tillförts på många år, är Algomin Ekonäring en perfekt återställare. Näringen har ett pH-värde på 8,8 och är alltså perfekt för att höja upp ett för lågt pH-värde, vilket ofta är orsaken till att det växer dåligt. Algomin Ekonäring innehåller också 32 stycken mikronäringsämnen som är livsviktiga för att växterna ska kunna må bra. Dessa ämnen, exempelvis magnesiumkarbonat, järn och kisel, är svårt att tillsätta själv eftersom de förekommer i mycket små mängder. Genom att gödsla med Algomin Ekonäring får man rätt dosering av dessa viktiga ämnen.

Till allt i trädgården

Både gräsmatta, perenner, sommarblommor, trädgårdslandet och bärbuskar/fruktträd mår gott av en giva Algomin Ekonäring. Enda undantaget är kalkskyende surjordsväxter som rododendron, magnolia, blåbär, ljung med flera. Dessa ska gödslas med rododendrongödsel.

Sök