Hoppa över innehåll

Ogräs i gräsmattan

Har du ogräs och mossa i gräsmattan som du inte blir av med? Du är inte ensam. Men bara lugn, Algomin har produkterna och skötselråden som hjälper dig bli av med ogräs och mossa i gräsmattan!

Nyckeln till att få en gräsmatta fri från ogräs och mossa är att se till att gräset alltid har tillgång till näring, och att klippa gräset ofta. Gräset mår bra av att klippas medan ogräset tröttas ut. När du gödslar gräsmattan flera gånger under säsongen ger du gräset kraften att växa sig tätt, starkt och friskt och konkurrera ut mossa och ogräs.

Börja med att identifiera vilka slags problem du har i din gräsmatta. Följ skötselråden nedan under beskrivningen som stämmer bäst överens med hur din gräsmatta ser ut:

Gräsmatta med mycket ogräs

1. Gödsla med Algomin Grönare Gräsmatta på våren när gräset börjar växa.
Algomin Grönare Gräsmatta är ett gräsgödsel baserat på havskalk som innehåller tillsatser av brunalger samt extra tillskott av långsamtverkande kväve och kalium som hjälper gräset att växa både kvantitativt och kvalitativt. Ge gräset en bra start på våren så det får kraften att konkurrera ut ogräset!
2. Klipp gräset ofta!
Gräset mår bra av att klippas och ogräset tröttas ut. Klipp dock aldrig mer än en tredjedel av gräsets höjd, därunder är gräsets tillväxtzon och klipper man där riskerar man att skada gräset och få en gulnande gräsmatta som resultat.
3. Gödsla med Algomin Grönare Gräsmatta igen ca 8 veckor efter förra gödslingen.
Att regelbundet tillföra näring till gräset gör att det växer sig tätt och kraftigt och kan konkurrera ut ogräset.
4. Höstgödsla gräsmattan med Algomin Höstnäring i augusti-september.
Algomin Höstnäring innehåller kalium och naturfosfat som förbättrar gräsets avmognad och vinterhärdighet och gör att gräsmattan kommer igång tidigare, snabbare och i bättre skick kommande vår.

Gräsmatta med både mossa och ogräs

Här finns två vägar att gå, du kan välja om du vill satsa på att få bort ogräset eller mossan.
För att bli av med ogräset: följ samma skötselråd som för gräsmatta med mycket ogräs, se ovan. Om du vill satsa på att bli av med mossan, gör följande:
1. Grundgödsla på våren när gräset börjar växa med Algomin Ekonäring. Gödsla samtidigt med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta. Stödså gräsmattan med nytt gräsfrö.
Algomin Ekonäring tillför alla viktiga näringsämnen jorden behöver. Algomin Mindre Mossig Gräsmatta är en gräsgödsel som får fart på gräset och samtidigt hejdar mossans framfart. Du kan så gräsfrö direkt i mossan, håll sådden fuktigt. Det nya gräset kommer hjälpa till att konkurrera ut mossan.
2. Klipp gräset ofta!
Gräset mår bra av att klippas och ogräset tröttas ut. Klipp dock aldrig mer än en tredjedel av gräsets höjd, därunder är gräsets tillväxtzon och klipper man där riskerar man att skada gräset och få en gulnande gräsmatta som resultat.
3. Gödsla med Algomin Grönare Gräsmatta eller Algomin Hållbar Gräsmatta ca 6-7 veckor efter förra gödslingen. Stödså gräsmattan med nytt gräsfrö.
Att regelbundet tillföra näring till gräset gör att det växer sig tätt, kraftigt och kan konkurrera ut ogräset.
4. Höstgödsla gräsmattan med Algomin Höstnäring i augusti-september.
Algomin Höstnäring innehåller kalium och naturfosfat som förbättrar gräsets avmognad och vinterhärdighet och gör att gräsmattan kommer igång tidigare, snabbare och i bättre skick kommande vår.

Sök