Mindre mängd mineraler och vitaminer i frukt och grönt idag än för 50 år sedan

Växtförädlingen och urlakningen av jorden har bidragit till att frukt och grönsaker idag innehåller en mindre mängd vitaminer och mineraler än vad de gjorde för 50 år sedan.

– Det är idag extra viktigt att använda ett ekologiskt gödsel. På så sätt återför man viktiga näringsämnen till jorden som gör att maskar och jordbakterier trivs och växternas rotsystem kan utvecklas. Det är inga konstigheter, utan ett rent kretsloppstänkande, säger Anders Lagerberg, VD för Algomin AB.

Flera olika studier pekar på ett minskat näringsinnehåll i frukt och grönsaker. Dietisten David Thomas har i en studie som publicerats i tidskriften ”Nutrition and health” gjort jämförande undersökning på grönsaker och frukt mellan åren 1940 och 2002. Resultatet visar på en betydande minskning av mineraler. Exempelvis så måste man idag äta fyra morötter för att få i sig lika mycket magnesium som en morot gav 1940.

Idag är växtförädlingen på frukt och grönsaker inriktat mer på storlek och färg än näringsinnehåll. Samtidigt ser vi också en urlakning av våra jordar.  Jorden kommer att utarmas om man fortsätter som idag och inte ersätter de mineraler som förs bort vid skörden och genom naturlig urlakning av jordens mineraler.  Kemiskt framställd gödsel kan inte kompensera urlakningen, utan leder tvärtom till sämre jordkvalité på sikt. Ensidig gödsling med handelsgödsel gör jorden fattig på mikroliv och mineraler. Vi människor och våra växter kan inte bilda mineraler av egen kraft utan behöver få det tillfört om än i små mängder och i rätt inbördes proportioner. Just samspelet mellan växter och jord är det som skapar smak- och näringsrika frukter och grönsaker. Ett väl utvecklat rotsystem är en förutsättning för att kunna ta upp vitaminer och mineraler.

Vad kan vi som odlare själva göra för att öka näringsinnehållet i det vi skördar?

– Det är viktigt att återställa den naturliga balansen i jorden. Ett ekologiskt jordförbättringsmedel, som exempelvis Algomin gödsel, tillför alla ämnen i rätt proportioner.   Havskalk som är basen i dessa gödselprodukter innehåller en komplett blandning av 32 olika naturliga näringsämnen. Det ger rätt förutsättningar för att växternas rötter att utvecklas, vilket är en nödvändighet för att växterna ska kunna ta upp vitaminer och mineraler, kommenterar Anders.

En planta tar upp näring via de små fina rothåren. Grodden till höger visar att ekologiskt jordförbättringsmedel, som Algomin gödsel, ger fröet en helt annan utveckling än det obehandlade till vänster.

Jankov

Fråga Jankov

Skicka din fråga till vår expert