tång Algomin gödsel

Vad är NutriActiv?

Alla gödselprodukter från Algomin innehåller sedan 2012 NutriActiv som är ett unikt extrakt av naturliga ämnen från brunalger. Detta extrakt är resultatet av mångårig forskning. Utgångspunkten för forskningen är att ta tillvara på brunalgens naturliga egenskaper och överföra dessa till växterna i den egna trädgården. För att på så sätt göra dina växter näringsrikare och starkare. En friskare växt helt enkelt!

Alger från havet

Bretagne på Frankrikes Atlantkust, är en av de regioner i världen som upplever de största tidvattenskillnaderna, upp till 14 meter mellan hög- och lågvatten. Ut med kusten växer brunalger i en miljö med starka strömmar då vattnet ständigt skiftar mellan ebb och flod.

Tidvattenskillnaden gör att algerna tvingas leva både under vatten och uppe på land. Brunalgen upplever därför sommarens hetta och vinterns kyla.

Att leva och frodas under dessa extrema förhållanden ställer höga krav på växtens tålighet och anpassningsförmåga.

tång Algomin gödsel

Från hav till land – brunalgens resa

I generationer har man utmed kusten tagit till vara på brunalgerna och använt dem som näring på sina åkrar. Med hjälp av Nutriactiv finns nu möjligheten att i koncentrerad form göra detsamma i din egen villaträdgård.

Genom en unik process skördas brunalgen, antingen av specialdesignade fartyg eller för hand. Detta för att brunalgen skall behålla sina naturliga egenskaper vilket gör det möjligt att extrahera ämnena som utgör NutriActiv.

frö som gror

Fördelar med NutriActiv

Brunalgens unika förmågor, som kan hjälpa växter på land, är tillvaratagna och sammansatta i NutriActiv.

NutriActiv hjälper dina växter att ta upp näring ur jorden och transportera den till rätt plats i växten. Detta leder till en naturligt godare och friskare utveckling av dina växter.

NutriActiv – Växternas Vän

NutriActiv främjar god utveckling av växten eftersom det:

  • Förbättrar växtens rotutveckling
  • Hjälper växten att äta bättre genom att underlätta upptagningen av näringsämnen

Rötterna är en av växtens viktigaste beståndsdelar. Det är huvudsakligen rötterna som tar upp växtens mat; näring och vatten. Ett väl etablerat rotsystem förbättrar växtens möjligheter att må bra.

NutriActiv

Om du vill veta mer om rötterna

I motsats till vad många tror, är det inte längden på rötterna som räknas utan mängden rothår. Rothåren är de små trådarna som sitter på rötternas stam. Rothårens uppdrag är att ta upp vatten och näringsämnen ur marken. Deras roll är avgörande då de tillåter växten att äta och därmed växa. NutriActiv är involverad i utvecklingen av dessa rothår och bidrar till att stärka dem och låta dem naturligt utvecklas.

Naturligt kretslopp

Genom att växtens förmåga att tillgodose sig näring förbättras med NutriActiv, skapas möjligheterna för en gynnsammare utveckling av växten. En välutvecklad och välnärd växt är starkare, tåligare och har bättre återhämtningsförmåga mot ogynnsamma förhållanden såsom, torka, övervattning och sjukdomar.

Det mynnar ut i en friskare växt.

Jordmån, väder, vatten, näring är faktorer som spelar en viktig roll i växten utveckling. Våra villaträdgårdar är tillverkade miljöer där växtens behov inte är tillgodosedda till 100 %, den naturliga balansen är svår, om inte omöjlig att återskapa.

Här syftar NutriActiv för att hjälpa växten att på ett naturligt sätt hantera den miljö som den planteras i och bättre hantera angrepp från sin omgivning och därmed främja dess utveckling.

NutriActiv miljövänlig gödsel
tomater ekologisk gödsel

NutriActiv och miljön

NutriActiv – din motivation för trädgårdsskötsel!

Algomins partner i Frankrike, Florendi Jardin, har sedan man bildades engagerat sig i att skydda och respektera naturens resurser. Forskningen har haft som utgångspunkt att; på ett naturligt sätt, ta till vara växters extraordinära anpassningsförmåga. Framförallt när det gäller alger och deras rika biologiska egenskaper och användningsområden.

För att skydda naturens resurser ligger fokus på tre tekniker för att främja hållbarhet:

  • Skötsel och förvaltning av vattnets resurser genom att använda skörderotation, nya skördetekniker och skördekvoter.
  • Genom användning av nya odlingsmetoder, t.ex. odling av alger på öppet havet.
  • Genom utveckling av nya tekniker för odling av cellkulturer från alger.

NutriActiv är ett resultat av ledande forskning för att utveckla nya produkter som motiverar och underlättar trädgårdsarbete.

Huvudsakligen består NutriActiv av naturliga extrakt från brunalger och är en naturlig lösning för dina växters sunda utveckling.

NutriActiv kan användas i ekologisk odling.