ekologisk odling gödsel

Algomin Start

ett nytt sätt att lyckas med planteringen

Algomin Start lägger grunden till en riklig blomning, fruktsättning och rotbildning. Dessutom ökar den växtens tålighet mot kyla.

Blanda Algomin Start i planteringsjorden så ger du dina nya växter bästa möjliga start. Det är en bra försäkran för att lyckas med dina nyplanteringar. Algomin Start innehåller exakt de näringsämnen som behövs för att växterna ska etablera sig väl. Många av dessa ämnen är svåra att tillföra i efterhand med traditionell gödsling.

Till

Varför?

 • Ger dina växter en bättre start
 • Innehåller rätt näringsämnen för en lyckad etablering
 • Kraftigare rotbildning
 • Rikligare knoppsättning
 • Bättre tålighet mot torka och kyla

När?

 • Vid planteringen av nya växter

Hur?

 • I planteringsgropen, blanda väl med planteringsjorden
 • 0,7 dl/träd
 • 0,3 dl/ buske
 • 1 msk/5 l jord till sommarplantor

Innehåll

 • Innehåller 50% havskalk som innehåller nödvändiga mikronäringsämnen för växterna samt brunalger med aminopuriner och aminosyror.
 • pH 8,5
 • Kväve (N) 1,5%
 • Fosfor (P) 5%
 • Kalium (K) 12%
NutriActiv

NutriActiv® är en unik blandning av naturliga ämnen från brunalger. NutriActiv® hjälper dina växter att bli tåligare mot köld, näringsbrist, vattenbrist och dålig jord.

Algomin Start med NutriActiv® ger växten bättre förutsättningar vid nyplantering genom att naturligt stimulera rotsystemet och därigenom möjligheten för växten att frodas och sätta blommor, frukter och bär.

Loading map...
Din närmaste återförsäljare är: ()
Alla Alla Fullsortiment Fullsortiment