Hoppa över innehåll

Anledningar till att du får mossa i gräsmattan

Det finns bara ett långsiktigt sätt att bli av med mossa i gräsmattan: gödsla, gödsla och gödsla! En gräsmatta tömd på näring har ingen motståndskraft mot inkräktande mossa. Därför är det otroligt viktigt att gödsla flera gånger per säsong så att gräset blir friskt och starkt och på egen hand konkurrerar ut mossan!

9 anledningar till varför det blir mossa i gräsmattan

 1. Skugga: Mossan frodas i skuggan av träd, buskar, häckar och hus.
 2. Lågt pH värde/sur jord: De flesta mossarter trivs i sur jord.
 3. Steril jord: Dåligt dränerad och kompakt jord ger bra förutsättningar för mossa i gräsmattan. Mossan har inga rötter men vill ha markkontakt och fuktigt.
 4. Fukt: Mossan gillar fukt, men tål däremot inte torka.
 5. Näringsbrist: Mossa trivs i näringsfattig jord.
 6. Ensidig användning av NPK-gödsel: Vid tillverkning av NPK-gödsel syrabehandlas den för att bli vattenlöslig. NPK försurar jorden.
 7. Kyla: När gräset slutar växa vid cirka 8 °C fortsätter mossan att växa och erövra gräsmattan ända tills temperaturen går ner till noll.
 8. Oanvänd gräsyta: Mossan tål inte slitage. Under vinterhalvåret står stora delar av gräsmattan oanvänd under längre perioder.
 9. Användning av mossbekämpningsmedel: Surgörande mossbekämpningsmedel tar endast bort symptomen och skapar förutsättningar för ännu mer mossa i gräsmattan på sikt.

Starta våren med att stoppa mossan 

Det är oftast på våren, när snön smält bort, som man ser mycket mossa i gräsmattan. Om du har en stark och frisk gräsmatta kommer gräset konkurrera ut mossan när temperaturerna stiger och gräset kan börja växa ordentligt. Men om mossan inte försvinner av sig själv, finns saker du kan göra nu på våren för att hjälpa gräsmattan bli av med mossan.   

Vad kan jag göra nu på våren? 

 1. Kratta igenom gräsmattan försiktigt med en plastkratta för att lufta och få bort vinterns skräp. 
 2. Höj pH-värdet i jorden genom att kalka. Använd exempelvis Algomin Grönare Gräsmatta som är en helt naturlig havskalk. 
 3. Se över om det finns möjlighet att minska skugga genom att beskära ev buskar och träd. 
 4. Klipp gräset när du ser att det börjar grönska och växa.
 5. Efter du klippt mattan ett par gånger: lufta/vertikalskär och dressa gräsmattan för att göra den bättre dränerad.
 6. GÖDSLA! 

Förebygg mossa i gräsmattan med Algomin

Gödsla med Algomin Prunkande Trädgård på våren och Algomin Grönare Gräsmatta eller Algomin Hållbar Gräsmatta under säsongen. Det höjer jordens pH-värde vilket mossan inte trivs med, och det stärker gräset så det till slut konkurrerar ut mossan. 

Klipp gräsmattan ofta, då växer gräset sig starkare och tar så småningom överhand över eventuell mossa. Gräset gillar att bli klippt och mossan tål inte slitage. Men tänk på att inte klippa mer än en tredjedel av gräsets höjd, därunder är gräsets tillväxtzon. Vill du klippa ner gräset kortare, gör det stegvis. 

Har du kala fläckar i gräsmattan eller mycket mossa? Stödså med gräsfrö direkt i mossan och vattna ofta. Låt inte fröna torka ut helt. 

Använd inte surgörande mossmedel. Det tar endast bort symptomen tillfälligt och skapar förutsättningar för ännu mer mossa i gräsmattan på sikt. 

Med Algomin gödsel tar du bort orsaken till mossan genom att skapa en bättre miljö för gräset att växa i och återskapar balansen i jorden. Algomins unika sammansättning av naturlig växtstimulans, makro- och mikroämnen gör att gräset blir starkare och konkurrerar ut mossan. 

Produktbild på Algming Mindre mossig gräsmatta

Vid stora problem finns Algomin Mindre Mossig Gräsmatta

Algomin Mindre Mossig Gräsmatta ska användas till gräsmattor där mossan tagit över och blivit ett problem. Med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta stärker och gödslar du gräsmattan samtidigt som du torkar ut mossan. Produkten är både miljövänligt och långtidsverkande, och eftersom det är en näring är den ofarlig för både barn och husdjur. Med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta hjälper du det naturliga kretsloppet på traven, och får en frisk och grön gräsmatta som konkurrerar ut mossan på naturlig väg! 

Gödsla med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta på våren när gräset börjat växa, eller sommaren. 

Vid riktigt kraftiga angrepp kan en andra omgång ges efter två månader (det är aldrig för sent att börja). 

 

Vill du ha fler tips för din gräsmatta? Här har vi samlat allt du behöver veta för att få den finaste gräsmattan i kvarteret!

Allt om gräsmatta

 

Sök