Algomin AB

Algomin AB är ett familjeföretag i andra generationen som drivs av bröderna Oscar och Eric Lagerberg. Under de drygt 25 år som företaget verkat har vi skapat oss en ledande ställning inom jordförbättring och gödsel med varumärket Algomin. Du hittar våra olika produkter i de flesta butiker som erbjuder trädgårdsvaror i Sverige och Norge.

Algomin utvecklar produkter som ger dig som trädgårdsägare mer trädgårdsglädje och gör det enklare att odla och sköta trädgården på ett miljövänligt sätt.

 

 

Miljöpolicy Algomin AB 

Algomin AB skall vara ett föredöme avseende miljöanpassade gödselmedel.

Algomin AB syftar till att tillhandahålla miljöanpassade produkter och främja bruket av dessa.

Företagets produkter är till fördel både för växten och jorden.

  • Algomin AB uppfyller gällande miljölagstiftning och har framförhållning avseende nationell och internationell lagstiftning på miljöområdet.

  • Algomin AB verkar aktivt för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete samt i sitt MLS

  • Algomin AB hushållar med energi, vatten och andra naturresurser och främjar biologisk mångfald samt verkar förebyggande för att förhindra föroreningar. Miljöaspekter beaktas då vi väljer råvaror, receptur och distributionssystem.

  • Algomin AB strävar efter miljömässigt sunda leverantörer liksom teknologier, produkter och förpackningar, vid sin påverkan på forsknings- och utvecklingsverksamhet.

  • Algomin AB tar vara på möjligheten att göra miljöanpassningar vid förändringar av processer, anläggningar och produkter

  • Algomin AB ger öppen och saklig information om sitt miljöarbete till sina kunder, leverantörer, medarbetare, allmänhet och myndigheter.

  • Algomin AB skall uppfylla bindande krav