Hoppa över innehåll

Om Algomin

Algomin

Algomin är sedan november 2022 en del av Hasselfors Garden och Kekkilä-BVB, Europas ledande företag inom jord, växt- och odlingssubstrat.

Fram till uppköpet drevs Algomin av familjen Lagerberg i två generationer. Under de drygt 25 år som företaget verkat har vi skapat oss en ledande ställning inom jordförbättring och gödsel med varumärket Algomin. Du hittar våra olika produkter i de flesta butiker som erbjuder trädgårdsvaror i Sverige och Norge.

Algomin utvecklar produkter som ger dig som trädgårdsägare mer trädgårdsglädje och gör det enklare att odla och sköta trädgården på ett miljövänligt sätt.

Hasselfors Garden är Sveriges största tillverkare och leverantör av trädgårdsprodukter som jord och gödsel, med anor från 1603. Jord och gödsel av yrkesodlarkvalitet hjälper till att skapa blomstrande trädgårdar, godare skördar och ökad odlarglädje. 

Varför Algomin?

Din trädgård är en konstgjord miljö. Allt som planteras där måste få de rätta förutsättningarna för att riktigt trivas. Förutom sol, värme och vatten behöver alla levande växter näring för att växa, blomma och sätta frukt och bär. Näringen behöver du själv tillföra till din trädgård, och speciellt viktigt är det om du skördar mycket grönsaker, frukt och bär. När du skördar förlorar nämligen trädgården kväve, fosfor och kalium.

Om man inte ersätter den näring som förs bort vid skörden och genom naturlig urlakning kommer jorden helt enkelt att utarmas. I dag visar jordprover att omkring 90 procent av våra svenska trädgårdar har för låga näringsvärden. Men du kan själv hjälpa till att återskapa den naturliga balansen.

Vad gör Algomin gödsel annorlunda?

Algomin gödsel påverkar fröets utveckling redan från det inaktiva stadiet och ökar grobarheten, särskilt under mindre gynnsamma förhållanden. Grunden för en frisk växt är ett välutvecklat rotsystem. Detta får du med Algomin gödsel.

Algomin gödsel bidrar till ökad tillgänglighet av kvävet i jorden och minskar kväveläckaget genom att plantan tar upp kväveöverskottet.

En hög grobarhet är en viktig nyckel till en bra växtlighet. Algomin gödsel förbättrar grobarheten särskilt i ogynnsamma förhållanden som dåligt solljus och låga temperaturer.

Från havet till trädgården

Brunalgerna i Algomin gödsel tillför aminopurinet Physiolith, som är en biologisk, starkt tillväxtfrämjande substans som på ett naturligt sätt stimulerar växtcellen till ökad grobarhet, tillväxt, blomning och fruktsättning. För att växterna i din trädgård ska kunna tillgodogöra sig aminopurinet krävs en budbärare. Kalken är en utmärkt sådan. Den transporterar signalsubstansen vidare till växtcellerna för utveckling och uppbyggnad och tillför dessutom kalk och mikronäring till jorden.

Den speciella sammansättningen är patenterad och gör Algomin gödsel särskilt anpassad till miljön i trädgården. Men olika växter har olika näringsbehov och behoven ser också olika ut under växtsäsongen. Därför finns flera olika typer av Algomin gödsel och jordförbättringsprodukter. Allt för att ge dig, din trädgård och din gräsmatta bästa förutsättningarna att trivas.

Sök