Trädgårdstips

Måste det regna när man sprider Algomin® gödsel?

Nej, följer man doseringsanvisningen är det inga problem.

Är Algomin® gödsel farligt för husdjur och små barn?

Nej, Algomin® gödsel är harmlöst så länge man inte förtär det i större mängder.

När skall man gödsla och hur ofta?

Algomin® Gräsgödsel är lämplig att gödsla med var 6-7 vecka eller 3 gånger under säsong. Har man sandjord gödslar man oftare, men med lägre dosering. Första gödslingen när gräset börjar växa. Gräset växer från ca 6 graders marktemperatur. Algomin® Trädgårdsgödsel och Algomin® Ekogödsel använder du 1-3 gånger under säsong beroende på växt.

Hur gödslar man träd och buskar?

Vi kallar detta ”spettmetoden”. När det gäller träd och buskar gödslar man i droppkanten d.v.s. lodrätt ner från de yttersta grenarna, i rotändan suger rötterna i sig näringen. Gör ca 30 cm djupa hål med ca 1 meters mellanrum. Häll i en knuten näve Algomin® Trädgårdsgödsel i vart hål minst 1 gång per år. Rosor gödslas på samma sätt men här gör man hålet ca 20 cm från stammen.

Vad använder jag när jag köpt nya växter?

Bästa sättet att nå framgång är att göra rätt från början. Använd Algomin Start så får du en bra försäkran om att lyckas med dina nyplanteringar. Den innehåller exakt de ämnen som behövs för att växterna ska etablera sig väl.

Hjälp, jag har mossa i gräsmattan?
  • Gödsla tidigt på våren med Algomin Ekogödsel 3-5 kg/100m2 för att ge gräs- mattan bästa möjliga start.
  • Gödsla med Algomin Gräsgödsel på våren när du ser att gräset börjar växa.
  • Gödsla sedan var 6-7 vecka så länge gräset växer. Gödsla hellre mindre och ofta än mycket och sällan. Saknas gräs, mossigt, – så i gräsfrö och vattna ofta, låt inte torka.
  • Klipp gräsmattan ofta så växer gräset och tar så småningom överhand över ev. mossa. Klipp inte för kort, 5 cm höjd är idealiskt. Vattna om möjligt vid torka.
  • Höstgödsla med Algomin Trädgårds- gödsel i månadsskiftet augusti/septem- ber för en bättre övervintring.
  • Undvik surgörande mossmedel, vilket endast tar bort symptomen ej orsaken.
Måste jag kalka om jag gödslar med Algomin® gödsel?

Algomin® Gräsgödsel både kalkar och gödslar samtidigt, vilket räcker i de flesta fall. Misstänker du att ditt pH-värde är lågt så rekommenderas ett jordtest.

Kan jag använda Algomin® gödsel i min kompost?

Varva komposten med en näve Algomin® Ekogödsel. Komposten mognar snabbare och du får en näringsrik mylla som resultat.

Vad gödslar jag mitt trädgårdsland med?

Använd Algomin Ekogödsel samt Algomin Trädgårdsgödsel. Det ger friskare växter och näringsrikare grönsaker, frukt och bär.

Skillnaden mellan Algomin® Ekogödsel och Algomin® Trädgårdsgödsel?

I Algomin® Trädgårdsgödsel finns en extra tillsats av kalium och naturfosfat.

Vad använder man till höstgödslingen?

Algomin Trädgårdsgödsel. Höstgödsla i månadsskiftet aug-sept. Du stärker då växtcellens motståndskraft och höjer sockerhalten vilket ger en minskad risk för vinterskador.

Det är Algomin Trädgårdsgödsel som du använder även till din gräsmatta.