Hoppa över innehåll

Flytande Algomin – En omtalad kändis!

Flytande Algomin har på senare tid blivit en omtalad kändis och nu försöker vi sortera i vad som hänt och varför. Häng med!

Flytande Algomin har på senare tid blivit en omtalad kändis och nu försöker vi sortera i vad som hänt och varför. Häng med!

Odlingsåret 2020 & Lena Israelsson

Under 2020 publicerade Lena Israelsson flertalet blogginlägg och Facebookinlägg med sina personliga tankar och värderingar där hon bland annat ifrågasatte Algomins miljövänliga profil. Hon informerade även sina läsare om att många odlare hade problem med sina plantor.

Algomins Miljövänliga profil kommer att rymmas i ett kommande blogginlägg och i detta inlägg ska vi nu prata om missbildade plantor och rester från bekämpningsmedel.

Lena Israelsson hade som sagt varit i kontakt med flertalet odlare som hade fått missväxta plantor och de hade kommit fram till att det berodde på rester av bekämpningsmedel i en del flytande näringar som fanns på marknaden.

Anledningen till rester av bekämpningsmedel i någon flytande näring berodde i så fall på att de innehöll rester från växter. Dessa växter som i sin tur tidigare besprutats med bekämpningsmedel som inte hunnit brytas ner och, producenterna helt ovetande, därmed följde med in i näringarna.

Tips! Läs hur du omskolar plantor i vår artikel här.

Då benämndes inte Algomins flytande näring i någon rapport och blev därför klassad som fri från dessa bekämpningsmedel.

Dessa rester av bekämpningsmedel är ämnen som aminopyralid och klorpyralid och dessa används i stora delar av EU i det konventionella jordbruket för att bekämpa bland annat tistlar.

Aminopyralid och klorpyralid har den negativa effekten att de i mycket låga doser ger stora skador på plantor såsom tomat, bönor med flera om det används vid uppdrivning av plantorna.

Lena Israelsson tillsammans med FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) har uttryckt att deras gemensamma mål är att förbjuda dessa bekämpningsmedel i EU.
Vi på Algomin tycker att deras mål är beundransvärt och vi har därför gjort vad vi kan för att tillföra vetenskapliga grunder för de analyser och rapporter som rör Algomins produkter.

Vi har sedan vi lanserade Algomin Flytande Näring haft en kvalitetsrutin att analysera produkten i laboratorium och det har aldrig visat sig innehålla varken aminopyralid eller klorpyralid.
Vi gjorde en extra analys år 2020 i ett laboratorium vid namn Eurofins och fick återigen tillbaka resultat att det inte innehåller dessa ämnen. Problemet är att det är så små kvantiteter av dessa bekämpningsmedel som det talas om så att ett laboratorium inte kan upptäcka dessa.  Den information vi senare fick var att det inte går att förlita sig på analyser gjorda i laboratorium för aminopyralid och klorpyralid och att det därför är det väldigt viktigt att göra bioanalyser.

Ta del av varför du inte ska glömma gräsgödsel och krukväxtnäring här!

En bioanalys innebär att en odlar upp växter där en använder sig av den näring eller jord som ska analyseras och följer växterna och därmed kan se om produkten är skadlig för växten eller ej.

”Flertalet studier har visat att skadorna kan uppkomma under detektionsgränsen av vad laboratorierna kan visa” säger Niklas Hjelm på Alnarp FoodTech.

Det innebär alltså att ämnen som är skadliga för plantor även i mycket låga doser inte alltid kan upptäckas i ett labb.

Vi gjorde därför en bioanalys hos Alnarp FoodTech som visade att Algomin Flytande Näring inte var skadlig för de plantor som drevs upp.
Denna annalys kan du ta del av längst ner i blogginlägget.

Läs mer om Algomin Flytande Näring här.

Odlingsåret 2021 och slumpmässigt inhandlad Algomin

När vi nu detta året fick hem vår flytande näring från vår producent i Frankrike analyserades batcherna först i Frankrike och sedan utav oss. Vi fann då heller inga rester av bekämpningsmedel i vår flytande näring. Detta var då tester i laboratorium.

Den 29 juli 2021 publicerar FOR en rapport där de har analyserat flertalet pelleterade gödsel, påsjordar samt flytande näringar. Då fanns Algomin med i rapporten som en av de ”slumpmässigt inhandlade produkterna” och det var en flaska av Algomins flytande näring som hade analyserats.
FORs rapport informerade om att Algomin Flytande näring innehöll halter av aminopyralid som skulle vara skadliga för plantor såsom tomater, bönor med flera.

Vi på Algomin tog detta på stort allvar och bad FOR om att få flaskan som de hade analyserat för att själv göra analyser av den flaskan.
För att publicera en vetenskaplig rapport för eventuellt skadliga ämnen i näringar, jordar och så vidare så bör produkten alltså även ha testats i en bioanalys, vilket FOR saknar i sin rapport. Därför är rapporten bristfällig och inte i skick att publiceras med intention att det är en vetenskapligt komplett studie. Dessutom har laboratoriumet som FOR använt sig av en felmarginal på 50% och gränsen för att vara ackrediterad är maximalt 5%. Det är ännu en anledning till att rapporten borde styrkas med en bioanalys.

Vi har under sensommaren 2021 valt att analysera alla för oss tillgängliga batcher av Flytande Algomin, däribland flaskan vi fick av FOR, hos oberoende part och vi har funnit att inga plantor tagit skada av Algomins flytande näring.
Vår bioanalys har gjorts av Alnarp FoodTech och kan läsas längre ner bland de länkar och rapporter vi delar med oss av.

Just nu är vi på väg att skicka flaskan vi fick av FOR till ett laboratorium i (Norge med 10% felmarginal) för att analysera den ännu en gång och se om det finns rester av bekämpningsmedel i den. Denna analys kommer vi givetvis också dela med oss av så snart vi har den färdig.

 

Vi är glada att vi funnit att Flytande Algomin inte innehåller rester av bekämpningsmedel och att vår flytande näring är ofarlig att använda till era odlingar.
För oss är det viktigt med hundra procent transparens som företag och om de produkter vi erbjuder. 

Bild på en av plantorna från bioanalysen hos Alnarp FoodTech 2021-08-29

 

Vill du ha tips för din gräsmatta? Här har vi samlat allt du behöver veta för att få den finaste gräsmattan i kvarteret!

Allt om gräsmatta

Sök