Hoppa över innehåll

Gödsla gräsmattan hela säsongen!

Gräsmattan är det mest näringskrävande vi har i våra trädgårdar. För att behålla en tät, frisk och grön gräsmatta utan mossa och ogräs krävs det att man tillför näring kontinuerligt under hela växtsäsongen. Det räcker inte med en gödsling på våren för att gräsmattan ska hålla samma fina skick under hög- och sensommaren! Vi rekommenderar att gödsla din gräsmatta med Algomin Grönare Gräsmatta eller Algomin Hållbar Gräsmatta var 6:e till 8:e vecka.

Bättre lite och ofta

Det är klart bättre att gödsla gräsmattan lite och ofta än att ösa på massor av gödsel vid få tillfällen. Ger man mer gödning än gräsmattan kan ta upp får det endast resultatet att näringen ”läcker ut” och rinner bort.

Mossa och kala fläckar?

Om du har partier i din gräsmatta där mossan tagit över och/eller gräset av olika anledningar slitits bort och gett plats för kala fläckar rekommenderar vi en kombination av gödsling med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta som stärker gräset så det kan konkurrera ut mossan, samt att samtidigt stödså med gräsfrö, både på de kala fläckarna och direkt i mossan. De nysådda partierna måste hållas fuktiga, så vattna ofta, och helst av allt täck med fiberduk för att skapa ett varmt och fuktigt mikroklimat där gräsfröna trivs och kan gro.

 

Sök