Hoppa över innehåll

Höstgödsla

Det mesta som växer i en villaträdgård har ett kontinuerligt behov av väl sammansatta gödselmedel. Då man i allmänhet gödslar med gödsel som är kväverika under vår och sommar är det viktigt att berika jorden med Fosfor = P och Kalium = K under eftersäsongen. 

Därför ska du höstgödsla  

När sommaren börjar övergå i höst är det dags att höstgödsla gräsmattan! Exakt när man övergår från vanligt gräsmattegödsel (som Algomin Grönare Gräsmatta) till att istället använda höstgödsel (ex Algomin Höstnäring) beror på väder, vind och var man bor i vårt avlånga land. Poängen är att man inte ska gödsla med kväverikt gödsel så sent att det finns mycket kväve kvar i grässtråna när det fryser och blir kallt. Istället vill man ladda gräset med ämnena kalium och fosfor. Dessa gör att gräset blir mer motståndskraftigt mot sjukdomar, skadedjur samt vinterns väta och kyla. Höstgödslingen främjar även växters blomsättning, fruktsättning och ökar dess rotmassa, vilket i gräsmattans fall innebär att den blir ännu grönare och i finare skick till nästa säsong! En gräsmatta som är höstgödslad kommer dessutom igång tidigt på säsongen och med bättre växtkraft, jämfört med en gräsmatta som inte gödslas på hösten. 

Varför behövs fosfor? 

 • Förbättrar växtens möjlighet till ny blomsättning 
 • Förbättrar växtens möjlighet till bättre fruktsättning 
 • Ökar växtens rotmassa vilket ger möjlighet till kraftigare tillväxt 

Varför behövs kalium? 

 • Främjar växtens stabilitet 
 • Ökar växtens motståndskraft mot sjukdomar 
 • Ökar växtens vinterhärdighet 

Algomin Höstnäring är kvävefattigt och innehåller förutom rikligt med naturlig fosfor och kalium också många viktiga mikronäringsämnen för växten. Den är därför ett utmärkt höstgödsel för hela trädgården, både till gräsmattan, buskarna och rabatterna.  

Gödsla gräsmattan med Algomin Höstnäring ungefär 6 veckor innan första frosten kommer för att få bäst resultat, men även senare gödsling gynnar gräset. Gödsla gärna i samband med att gräsmattan klipps för sista gången, och klipp den då inte för kort, utan låt grässtråna vara längre än vanligt, då klarar gräset vinter bättre.  

Även Algomin Prunkande Trädgård är ett kvävefattigt gödsel med fosfor och kalium som passar utmärkt att använda till höstgödsling. Genom att höstgödsla din gräsmatta ökar dessutom gräsets motståndskraft gentemot mossan som har en naturlig fördel i att den växer längre på säsongen.  

Hösttips för trädgårdsälskare 

 • Ge gräsmattan Algomin Höstnäring eller Algomin Prunkande Trädgård i samband med sista klippningen så klarar den vintern på bästa sätt. 
 • Inte bara gräsmattan gynnas av att laddas med kalium och fosfor på hösten. Buskar, träd, rosor, klätterväxter och perenner får en bättre vintervila om de gödslas med Algomin Höstnäring. Det gör att rotsystemet växer sig kraftigare och knoppsättningen förbättras kommande vår, vilket ger bättre blomning och större skörd. 
 • Gödsla alla trädgårdens växter med Algomin Höstnäring eller Algomin Prunkande Trädgård i augusti/september. Men vänta inte för länge. Det är viktigt att växternas celler hinner tillgodogöra sig näringen, särskilt fosfor och kalium, före kylan kommer. 
 • Använd ”spettmetoden” när du gödslar rosor, buskar och träd så kommer näringen växternas rötter bäst tillgodo. Gör 30 centimeter djupa hål med spett runt buskens eller rosens droppkant. Fyll på med en näve Algomin Höstnäring eller Algomin Prunkande Trädgård i varje hål. 
 • Gräv om trädgårdslandet när du skördat. Höstgödsla med Algomin Höstnäring eller Algomin Prunkande Trädgård så är jorden bättre förberedd inför nästa säsong. Har du lerjord så vänd bara jorden med spade och gödsla. 

 

Vill du ha mer tips för din gräsmatta? Här har vi samlat allt du behöver veta för att få den finaste gräsmattan i kvarteret!

 

 

Sök