Hoppa över innehåll

Mossa i gräsmattan

Det finns bara ett långsiktigt sätt att bli av med mossa i gräsmattan: gödsla, gödsla och gödsla! En gräsmatta tömd på näring har ingen motståndskraft mot inkräktande mossa. Därför är det otroligt viktigt att gödsla flera gånger per säsong så att gräset blir friskt och starkt och på egen hand konkurrerar ut mossan!

9 anledningar till varför det blir mossa i gräsmattan

  1. Skugga: Mossan frodas i skuggan av träd, buskar, häckar och hus.
  2. Lågt pH värde/sur jord: De flesta mossarter trivs i sur jord.
  3. Steril jord: Dåligt dränerad och kompakt jord ger bra förutsättningar för mossa i gräsmattan. Mossan har inga rötter men vill ha markkontakt och fuktigt.
  4. Fukt: Mossan gillar fukt, men tål däremot inte torka.
  5. Näringsbrist: Mossa trivs i näringsfattig jord.
  6. Ensidig användning av NPK-gödsel: Vid tillverkning av NPK-gödsel syrabehandlas den för att bli vattenlöslig. NPK försurar jorden.
  7. Kyla: När gräset slutar växa vid cirka 8 °C fortsätter mossan att växa och erövra gräsmattan ända tills temperaturen går ner till noll.
  8. Oanvänd gräsyta: Mossan tål inte slitage. Under vinterhalvåret står stora delar av gräsmattan oanvänd under längre perioder.
  9. Användning av mossbekämpningsmedel: Surgörande mossbekämpningsmedel tar endast bort symptomen och skapar förutsättningar för ännu mer mossa i gräsmattan på sikt.

Förebygg mossa i gräsmattan med Algomin!

Gödsla med Algomin Ekonäring på våren och Algomin Grönare Gräsmatta eller Algomin Hållbar Gräsmatta under säsongen. Det höjer jordens pH-värde vilket mossan inte trivs med, och det stärker gräset så det till slut konkurrerar ut mossan.

Klipp gräsmattan ofta, då växer gräset sig starkare och tar så småningom överhand över eventuell mossa. Gräset gillar att bli klippt. Mossan tål inte slitage. Klipp aldrig mer än en tredjedel av gräsets höjd, därunder är gräsets tillväxtzon. Vill du klippa ner gräset kortare, gör det stegvis.

Har du kala fläckar i gräsmattan eller mycket mossa? Stödså med gräsfrö direkt i mossan och vattna ofta. Låt inte fröna torka ut helt.

Använd inte surgörande mossmedel, det tar endast bort symptomen.

Med Algomin gödsel tar du bort orsaken till mossan genom att skapa en bättre miljö för gräset att växa i och återskapar balansen i jorden. Algomins unika sammansättningen av naturlig växtstimulans, makro- och mikroämnen gör att gräset blir starkare och konkurrerar ut mossan.

Vid stora problem finns Algomin Mindre Mossig Gräsmatta

Algomin Mindre Mossig Gräsmatta ska användas till gräsmattor där mossan tagit över och blivit ett problem. Med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta stärker och gödslar du gräsmattan samtidigt som du torkar ut mossan. Produkten är både miljövänligt och långtidsverkande, och eftersom det är en näring är den ofarlig för både barn och husdjur. Den missfärgar dessutom varken sten eller trä. Med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta hjälper du det naturliga kretsloppet på traven, och du får ett friskt och grönt gräs som konkurrerar ut mossan på naturlig väg!

Gödsla med Algomin Mindre Mossig Gräsmatta på våren när gräset börjat växa, eller sommaren.

Vid riktigt kraftiga angrepp kan en andra omgång ges efter två månader (det är aldrig för sent att börja).

Sök