Höstgödsla

Höstgödsla

höstgödsla

Det mesta som växer i en villaträdgård har ett kontinuerligt behov av väl sammansatta gödselmedel. Då man i allmänhet gödslar med gödsel som är kväverika under vår och sommar är det viktigt att berika jorden med Fosfor = P och Kalium = K under eftersäsongen.

God tillgång av fosfor

  • Förbättrar växtens möjlighet till ny blomsättning
  • Förbättrar växtens möjlighet till bättre fruktsättning
  • Ökar växtens rotmassa vilket ger möjlighet till kraftigare tillväxt

God tillgång av kalium

  • Främjar växtens stabilitet
  • Ökar växtens motståndskraft mot sjukdomar
  • Ökar växtens vinterhärdighet

höstgödsla

Algomin Trädgårdsgödsel är kvävefattigt och innehåller förutom rikligt med naturlig Fosfor och Kalium också samtliga viktiga mikronäringsämnen för växten. Algomin Trädgårdsgödsel är därför en utmärkt höstgödsel för hela trädgården, exempelvis till gräsmattan, buskarna och rabatterna.

höst

Genom att höstgödsla din gräsmatta med Algomin Trädgårdsgödsel ökar dessutom gräsets motståndskraft gentemot mossan som har en naturlig fördel i att den växer längre på säsongen.

  • Ge gräsmattan Algomin Trädgårdsgödsel i samband med sista klippningen så klarar den vintern på bästa sätt.
  • Gödsla alla trädgårdens växter med Algomin Trädgårdsgödsel i augusti/september. Men vänta inte för länge. Det är viktigt att växternas celler hinner tillgodogöra sig näringen, särskilt fosfor och kalium, före kylan kommer.
  • Använd ”spettmetoden” när du gödslar rosor, buskar och träd så kommer näringen växternas rötter bäst tillgodo. Gör 30 centimeter djupa hål med spett runt buskens eller rosens droppkant. Fyll på med en näve Algomin Trädgårdsgödsel i varje hål.
  • Gräv om trädgårdslandet när du skördat. Höstgödsla med Algomin Trädgårdsgödsel så är jorden bättre förberedd inför nästa säsong. Har du lerjord så vänd bara jorden med spade och gödsla.
Jankov

Fraga Jankov

Skicka din fråga till vår expert