Miljö & Kvalitet

Miljö och kvalitet i samarbete med Grobruket – våra nya tester i bioanalys

Med målet att stärka kvalitetssäkringen kring produkterna, framförallt efter den stora pyralidskandalen som startade sommaren 2020, har Algomin ingått samarbete Grobruket AB.

Grobruket

Bioanalys

I våra bioanalyser testar vi känsliga växter med våra produkter för att kontrollera att de håller vad de lovar. Med ett antal plantor som får olika mängd näring samt ett antal växter som bara vattnas med vanligt vatten kan vi effektivt se om någon växtnäring skulle orsaka skada på grund av kontaminering av till exempel pyralider. Odlingsförsöken kan göras både hydroponiskt eller i kruka beroende på användningsområdet.

Genom att kvalitetstesta på det här sättet kan vi garantera våra kunder fortsatt förtroende för våra produkter.

Som referens har vi gjort en omfattande studie där vi medvetet utsatt växter för olika doseringar av amino- och klopyralid (både hydroponiskt och i jord) vilket gör att vi har en bildbank och referensdatabas över hur skadorna ser ut på olika nivåer. Det gör att vi lätt kan jämföra och analysera resultaten från våra bioanalyser och kan då dra slutsatser även utifrån det materialet.

Kartläggning och vetenskap

För att styrka våra resultat i bioanalysen gör vi en omfattande litteraturstudie. Mycket forskning har gjorts sedan årtionden och går man tillbaka i litteraturen kan man finna mycket information.

Produktutveckling

Med miljöproblemen vi lever med idag måste vi alltid arbeta för att produkterna ska vara så cirkulära och hållbara som möjligt, och därför ägnar vi stor del av vårt arbete med produktutveckling. Vi vill inte se på när nya innovationer dyker upp på marknaden och anpassa oss efter dem, vi vill vara först i ledet och visa hur allt ska göras.

Kvalitetssäkring

Tack vare våra bioanalyser och positiva resultat är vi glada att presentera vår nya tilläggsmärkning ”Testad med bioanalys” som garanterar att produkten har gett positiva resultat i våra bioanalyser – en trygghet för dig som kund.

Om Grobruket AB

Grundare till Grobruket är Niklas Hjelm, Trädgårdsingenjör och Niclas Lundius Mörck, Miljövetare. Niklas och Niclas träffades genom den ideella föreningen Hemmaodlat där de under flera år hann testa det mesta inom hydroponisk odling innan de bestämde sig för att satsa helhjärtat på en grönare framtid. Sedan dess har de hjälpt både små och stora företag med långsiktigt värdeskapande, som bygger på ett gediget kunnande och passion för att odlingen skall ta mer plats i våra liv.

Grobruket utvecklar odlingslösningar med sina partners, samt genom utbildning på sin mötesplats i Alnarp. Centralt i all deras utveckling är att produkterna de tar fram skall vara hållbart producerade och enkla att lyckas med, oavsett om man odlat mycket eller är nybörjare. De är medlemmar i Partnerskap Alnarp där de tillsammans med forskare arbetar med nya innovativa lösningar för marknaden. Allt deras arbete bygger på en vetenskaplig grund där testning och kvalitetssäkring är ett måste.

 

Niklas Hjelm Niclas Lundius Mörck