Hoppa över innehåll

Bli av med svamp i gräsmattan

När sommaren börjar övergå i höst är det vanligt att svampar dyker upp i gräsmattan, och det finns flera orsaker till det. Lågt pH-värde, rester av rötter i jorden, låg bakteriehalt, mycket dött organiskt material i ytjorden m.m. 

Svampar trivs framför allt i sura miljöer. Svampsporer finns överallt och när förhållandena är optimala för dem gror de och utvecklar mycel och därefter fruktkroppar, det som vi kallar svampar. För att få bort mycelet måste man ändra förutsättningarna.

Gödsla och kalka gräsmattan

En bra början att bekämpa och förebygga svamp är att försöka ändra mark-kemin genom att gödsla med Algomin Grönare GräsmattaAlgomin Gröna Fingrar och Algomin Prunkande Trädgård regelbundet. Dessa ökar på alla viktiga spårämnen i jorden, förbättrar livet för nyttiga bakterier och höjer pH-värdet. Dessa åtgärder är mest förebyggande men kan ha en stor betydelse för jordens kvalitet. Algomin både gödslar och kalkar.

Vattna ut Binab T

För att slå ut svamparnas mycel kan man vattna ut Binab T, som är antagonistsvampar som ”äter” andra svampars mycel. Vattna igenom gräsmattan ordentligt om det inte är fuktigt i jorden. Gör djupa hål med en grep i hela det angripna området genom att trampa ner grepen så djupt det går. Vattna sedan ut Binab T enligt bruksanvisningen. Sen får naturen göra resten. Det finns fler metoder men denna är mest miljövänlig. Binab T köper du hos välsorterade trädgårdshandel.

Har du fått mossa i din gräsmatta? Läs mer om varför mossa dyker upp i vår artikel här.

Håll fukten nere

Svamp trivs i fuktiga miljöer. Genom att regelbundet lufta gräsmattan kan du förbättra dräneringen och minska fuktigheten, vilket kan bidra till att minska svampens tillväxt.

Se även till att du inte övervattnar din gräsmatta, särskilt om det redan finns problem med svamp. Använd en vattenspridare med timer för att undvika att gräsmattan blir för blöt. Du kan också vattna på morgonen istället för på kvällen för att hjälpa till att minimera fuktighet under natten, vilket minskar svampens tillväxtmöjligheter.

Tips! Läs även: Så blir du av med mossa i din gräsmatta

Håll resten av trädgården i trim

Håll gräset klippt på rätt höjd. Svamp trivs ofta i högt gräs där luftcirkulationen är begränsad. Klipp gräset regelbundet och undvik att klippa det för kort, särskilt under torra perioder. Om din gräsmatta är täckt av träd eller buskar som begränsar luftcirkulationen kan det också vara en god idé att beskära dem för att förbättra luftflödet över gräsmattan. Ta även bort dött gräs, löv och andra organiskt material från gräsmattan regelbundet. Detta kan bidra till att minska svampens tillväxtområden.

Har du problem med ogräs i gräsmattan också? Läs hur du får bort ogräs här.

 

Vill du ha fler tips för din gräsmatta? Här har vi samlat allt du behöver veta för att få den finaste gräsmattan i kvarteret!

Allt om gräsmatta

Sök