Hoppa över innehåll

Bli av med svamp i gräsmattan

Svamp i gräsmattan har flera orsaker. Lågt pH-värde, rester av rötter i jorden, låg bakteriehalt, mycket dött organiskt material i ytjorden m.m. En bra början att bekämpa och förebygga svamp är att försöka ändra markkemin genom att gödsla med Algomin Gräsgödsel Algomin Ekogödsel och Algomin Trädgårdsgödsel regelbundet. Dessa ökar på alla viktiga spårämnen i jorden, förbättrar livet för nyttiga bakterier och höjer pH-värdet. Dessa åtgärder är mest förebyggande men kan ha en stor betydelse för jordens kvalitet.

För att slå ut svamparnas mycel kan  man vattna ut Binab T, som är antagonistsvampar som ”äter” andra svampars mycel. Så här gör man: Vattna igenom gräsmattan ordentligt om det inte är fuktigt i jorden. Gör djupa hål med en grep i hela det angripna området genom att trampa ner grepen så djupt det går. Vattna sedan ut Binab T enligt bruksanvisningen. Sen får naturen göra resten.
Det finns fler metoder men denna är mest miljövänlig. Binab T köper du hos välsorterad trädgårdshandel.
Lycka till!

Sök