Hoppa över innehåll

Mossa i gräsmattan – och så blir du av med den!

Hur blir jag av med mossa i gräsmattan?

Det är en av de vanligaste frågorna vi får, och ibland brukar vi skämtsamt säga att det finns tre saker man kan göra: gödsla, gödsla och gödsla. Skämt åsido, så ligger det faktiskt mycket i det. En av de vanligaste orsakerna till att mossa uppstår är näringsbrist i gräsmattan. Gräsmattor är bland det mest näringskrävande vi har i våra trädgårdar, och får inte gräset den näring det behöver tappar det kraft, och blir lättar utkonkurrerat av den enträgna mossan.

Gillar skugga och sur jord

Mossan är egentligen en fascinerande växt som börjar växa tidigt på året och fortsätter växa på hösten ända tills temperaturen går ner till noll (gräset slutar växa vid 8 grader). I skugga, i steril, näringsfattig och försurad jord där de flesta andra växter går bet – där frodas mossan. Mossan gillar även fukt, men tål inte torka, därför hittar man den främst i trädgårdens skuggiga delar, under buskar och träd, på trädgårdens norrsida.

Ensidig NPK-gödsling ger mossa

Vid tillverkning av så kallat handelsgödsel, eller NPK-gödsel, syrabehandlas gödseln för att bli vattenlöslig. Denna syra hamnar i jorden och sänker successivt jordens pH-värde. En ensidig användning av handelsgödsel gynnar alltså mossan. Likadant är det med många mossbekämpningsmedel. De tar endast tillfälligt bort symptomen, på sikt försurar de jorden och skapar en perfekt miljö för mossan att leva i. Algomin gödsel innehåller ingen syra, utan enbart näringsämnen som är bra för jorden och gräset. Har du en försurad jord – använd Algomin gödsel för att återställa balansen.

Förändra förutsättningarna – bli av med mossan!

För att komma åt mossproblemet måste man se över förutsättningarna man har och om möjligt ändra dessa för att få mossan att trivas sämre. Misstänker man att man har en försurad jord bör man höja pH-värdet för att gynna gräset istället för mossan. Detta gör man enkelt genom att gödsla med Algomin Ekogödsel. Har man mycket mossa kanske man kan överväga att ta ner träd eller buskar för att släppa in mer ljus till gräsmattan.

Men den allra enklaste åtgärden är ändå samma som vi nämnde i början: gödsla, gödsla och gödsla! Med Algomin Gräsgödsel eller Algomin Professional Green, flera gånger under säsongen. Det går inte på en dag, kanske inte på en sommar, men med lite tålamod och enträgenhet kommer gräset konkurrera ut mossan!

Vid stora problem finns nya Algomin Mossa!

Algomin Mossa ska användas till gräsmattor där mossan tagit över och blivit ett problem. Med Algomin Mossa stärker och gödslar du gräsmattan samtidigt som du torkar ut mossan. Produkten är både miljövänligt och långtidsverkande, och eftersom det är en näring – inte ett gift – är den ofarlig för både barn och husdjur. Den missfärgar dessutom varken sten eller trä. Med AlgominMossa hjälper du det naturliga kretsloppet på traven, och du får ett friskt och grönt gräs som konkurrerar ut mossan på naturlig väg!

Gödsla med Algomin Mossa på våren när gräset börjat växa, eller sommaren.

Vid riktigt kraftiga angrepp kan en andra omgång ges efter två månader (det är aldrig för sent att börja).

Läs mer:

Mossa i gräsmattan: http://algomin.wpengine.com/tips/mossa-i-grasmattan/

Jankov svara på fråga om mossa: http://algomin.wpengine.com/expertrad/hur-fa-bort-mossan/

Sök