Hoppa över innehåll

Så tar du hand om prydnadsbuskar

Lövfällande buskar

Plantera

Prydnadsbuskar som säljs idag i våra plantskolor är överlag krukodlade vilket innebär att de har ett välutvecklat rotsystem. Gräv en grop minst dubbelt så djup och bred som krukan är, fräscha upp jorden med lite planteringsjord alternativt jordförbättra med barkmull om din jord är kompakt. Blanda in cirka 1 msk Algomin Start i jorden du återfyller planteringsgropen med. Sätt plantan lika djupt som den står i krukan, återfyll och tryck till för hand – stampa inte. Vattna i tillräcklig mängd så att vattnet når ner till rötterna.

Beskär

De flesta prydnadsbuskar blir snyggast om man beskär dem, framförallt de första åren bör man beskära dem så växten blir tät och fyllig. Vanligast är att man första vårvintern klipper ner dem till cirka 20-30 centimeter ovan markytan. Andra vårvintern till 40-50 centimeter osv. Det finns undantag från detta så fråga i din plantskola för säkerhets skull.

Gödsla

Gödsla dina prydnadsbuskar vår och höst direkt vid rotänden med Algomin Prunkande Trädgård, använd spettmetoden. Gör cirka 30 centimeter djupa hål vid bladverkets droppkant med 0,8-1 meters mellanrum. Dosera med en knuten näve gödsel i varje hål.

För de lite mer näringskrävande sorterna ges även en giva Algomin Gröna Fingrar , cirka 1kg/35m² under sommaren som strös ut i ytlagret.

Vintergröna buskar

Plantera

Även om nästan allra vintergröna buskar säljs krukodlade idag med en hel del välutvecklade rötter undviker man att plantera dessa alltför sen under året. För sen plantering innebär att växten får svårt att hinna etablera tillräckligt med rötter innan vintern och tjälen kommer.

Vintergröna växter har vattendragande blad kvar året runt. Är det tjäle i backen och vintersolen lyser så kan plantan torka ut och dö. För att hjälpa växten att övervintra är det viktigt att vattna mycket på hösten så växtens vattenmagasin är fyllda. Använd skuggväv att skydda växten med om vintersolen blir stark.

Beskär

Undvik att beskära under tillväxtperioden under vår och försommar. Beskär generellt försiktigare än lövfällande buskar eftersom vintergröna växter utvecklas och växter saktare och ofta är mindre härdiga. Enklare putsning kan göras stor del av året, medan större ingrepp bör planeras till JAS-perioden (Juli, Augusti, September).

Var försiktig med häckar av barrväxter och snabbväxande barrväxter eftersom många har svårt att skjuta nya skott från gammal ved. Skär man dem för djupt in på stammen kan man få kala partier. Beskär endast i det gröna som är årets nytillväxt.

På sajten Odla.nu kan man hitta bra tips på hur man beskär olika vintergröna buskar.

Gödsla

Gödsla dina vintergröna buskar vår och höst med Algomin Prunkande Trädgård, använd spettmetoden som beskrivs ovan.

Ge dem även en giva Algomin Gröna Fingrar cirka 1kg/35m² under sommaren, som strös ut i ytlagret.

 

Sök