Hoppa över innehåll

Plantera

Gräv en planteringsgrop på minst 40x40x40 centimeter. Planteringsjorden skall vara näringsrik, väldränerad samt något lerhaltig. Det finns färdig rosjord att köpa om din jord är för mager. Sätt plantan så djupt att okuleringsstället (knölen som sitter på plantan ovanför rötterna) hamnar cirka 15 centimeter under marknivå. Rötterna skall inte böjas. Är de för långa kan de klippas in till cirka 20 centimeters längd. Fyll på med jord runt rötterna och tryck till lätt för hand och vattna ordentligt.

Det finns en del rossorter som klarar magrare jordar, exempelvis vresrosor och en del av de så kallade gammaldags rosorna. Tänk även på att inte plantera rosor i samma jord där det en gång stått en ros.

Beskär

Rosor klipps på våren när vintern har passerat och björkarna börjar slå ut (”har musöron”). Klängrosor och höga parkrosor gallras något och långa raka skott klipps in. På storvuxna buskrosor klipps årsskotten in till cirka 40 centimeter och resterande sorter klipps ned till cirka 10 centimeter över marknivå.

Gödsla

Gödsla dina rosor vår och höst med Algomin Trädgårdsgödsel. Använd spettmetoden: gör cirka 30 centimeter djupa hål vid bladverkets droppkant med 0,8-1 meters mellanrum. Dosera med en knuten näve gödsel i varje hål.

För att rosorna skall behålla lystern i bladen och motverka sjukdomar (näringsbrist är en vanlig anledning till problem med rosor) ges en giva Algomin Gröna Fingrar under sommaren, cirka 1kg/35m².

 

Sök