Algomin Gödselstavar

Ger dina träd och buskar allt de behöver under ett helt år för att växa och frodas.

Algomin Gödselstavar

 • är speciellt lämpade för träd och buskar men kan användas för alla gröna växter
 • innehåller all näring som träd och buskar behöver
 • tillför naturlig växtstimulans
 • är till fördel för både frukt och blomsättning
 • är långsamtverkande och ger växten ett jämnt flöde av näring under ett helt år
 • är ett enkelt och billigt alternativ för fruktträd och bärbuskar

Till

 • Träd och buskar men kan användas för alla gröna växter.

Hur?

 • Gör hål i marken med hjälp av ett spett, cirka 30 centimeter djupa, i droppkanten av trädkronan (ej vid stammen) med 15-30 graders lutning.
 • Placera därefter gödselstaven i hålet för hand enligt instruktionen på bilden.
 • Mer detaljerad information i produktbladet.

Varför?

 • Försäkrar dina värdefulla buskar och träd mot näringsbrist.
 • Gödselstaven innehåller koncentrerad organisk näring avsedd för utomhusväxter, fruktträd, bär- och prydnadsbuskar.

När?

 • En gång per år. Gödselstaven kan användas under hela året och avger en jämn och långvarig näringstillförsel.
Loading map...
Din närmaste återförsäljare är: ()
Alla Alla Fullsortiment Fullsortiment

Innehåll

 • Innehåller Algomin® Trädgårdsgödsel, hönsgödsel & komposterad bark.
 • pH 7,4
 • Kväve 2,7%
 • Fosfor 2,6%
 • Kalium 8,8%
 • Kalcium ca 12,6%
 • Magnesium 0,4%