Varför Algomin?

Din trädgård är en konstgjord miljö. Allt som planteras där måste få de rätta förutsättningarna för att riktigt trivas. Förutom sol, värme och vatten behöver alla levande växter näring för att växa, blomma och sätta frukt och bär. Näringen behöver du själv tillföra till din trädgård, och speciellt viktigt är det om du skördar mycket grönsaker, frukt och bär. När du skördar förlorar nämligen trädgården kväve, fosfor och kalium.

Om man inte ersätter den näring som förs bort vid skörden och genom naturlig urlakning kommer jorden helt enkelt att utarmas. I dag visar jordprover att omkring 90 procent av våra svenska trädgårdar har för låga näringsvärden. Men du kan själv hjälpa till att återskapa den naturliga balansen.

Algomin kommer från havet

Brunalgerna i Algomin gödsel tillför aminopurinet Physiolith, som är en biologisk, starkt tillväxtfrämjande substans som på ett naturligt sätt stimulerar växtcellen till ökad grobarhet, tillväxt, blomning och fruktsättning. För att växterna i din trädgård ska kunna tillgodogöra sig aminopurinet krävs en budbärare. Kalken är en utmärkt sådan. Den transporterar signalsubstansen vidare till växtcellerna för utveckling och uppbyggnad och tillför dessutom kalk och mikronäring till jorden.

Den speciella sammansättningen är patenterad och gör Algomin gödsel särskilt anpassad till miljön i trädgården. Men olika växter har olika näringsbehov och behoven ser också olika ut under växtsäsongen. Därför finns flera olika typer av Algomin gödsel och jordförbättringsprodukter. Allt för att ge dig, din trädgård och din gräsmatta bästa förutsättningarna att trivas.

Vad gör Algomin gödsel annorlunda?

Algomin gödsel påverkar fröets utveckling redan från det inaktiva stadiet och ökar grobarheten, särskilt under mindre gynnsamma förhållanden. Grunden för en frisk växt är ett välutvecklat rotsystem. Detta får du med Algomin gödsel.

Algomin Ekogödsel bidrar till ökad tillgänglighet av kvävet i jorden och minskar kväveläckaget genom att plantan tar upp kväveöverskottet.

Tabellen nedan visar tillgängligheten i procent för kväve, fosfor och kalium vid olika pH-värden.

En hög grobarhet är en viktig nyckel till en bra växtlighet. Algomin Ekogödsel förbättrar grobarheten särskilt i ogynnsamma förhållanden som dåligt solljus och låga temperaturer.

Bättre rotutveckling och bättre avkastning

Försök på bland annat ärtor och majs visar entydigt att avkastningen ökar när man använder Algomin gödsel.

Rotbildning och ökad grönmassa ger signifikanta resultatförbättringar i vetenskapliga försök med Algomin Ekogödsel.

rotsystem Algomin Ekogödsel
Fröet till höger har gödslats med Algomin gödsel, vilket gett rötterna en helt annan utveckling än det obehandlade.