Hoppa över innehåll

Ekologisk odling

Att odla ekologiskt betyder kortfattat att odla utan att använda kemiskt framställt gödsel eller giftiga bekämpningsmedel. Men det betyder också att uppskatta och uppmuntra en biologisk mångfald. Att acceptera att problem som ogräs och skadedjur kommer uppstå, men att bestämma sig för att tackla dessa problem på ett miljövänligt sätt, det är att odla ekologiskt. Man måste jobba med naturen, inte mot den.

Vill du ha tips på hur du sköter om dina rabatter? Läs vår artikel här.

Bättre skörd på naturlig väg

Därför passar Algomin gödsel till ekoodling

Algomin gödsel består uteslutande av naturliga råvaror, havskalk och alger från havet och mineraler från jorden, och passar därför perfekt som gödsel för den som vill odla ekologiskt. Algomin gödsel hjälper till att göra jorden till en bra miljö för organismer och växter. Det ger energirika växter med naturlig tillväxt och bra motståndskraft mot sjukdomar och skadedjur.

Algomin gödsel ger:

 • Bättre förmåga hos växten att ta upp näring
 • Ökad naturlig tillväxtstimulans
 • Näring som saknas
 • Högre pH-värde, motverkar försurning
 • De viktigaste mikronäringsämnena för jorden som stimulerar mikroorganismerna och ger jorden rätt näringsbalans

Algomin gödsel är den enda produkt som ger allt detta på en och samma gång. Det är den i särklass mest miljöanpassade och mångsidiga växtnäringen.


Fröet till höger har gödslats med Algomin gödsel, vilket gett rötterna en helt annan utveckling än det obehandlade.

Tips! Har du växter i pallkrage? Läs mer om hur du ska gödsla då.

Fröet till höger har gödslats med Algomin gödsel, vilket gett rötterna en helt annan utveckling än det obehandlade.

Det som gör gödsel från Algomin unikt och speciellt bra till ekologisk odling är att det innehåller naturliga ämnen från brunalger. Algextraktet gör både att växtens rotutveckling förbättras och att växten lättare kan ta upp näringsämnen. Dessa båda egenskaper gör att växter som gödslas med Algomin blir starkare, tåligare och bättre på att stå ut med ogynnsamma förhållanden såsom torka, övervattning och sjukdomar.

Praktiska tips för den som vill ekoodla

Börja med att göra dig av med alla kemiskt framställda gödsel, växtskyddsmedel, och ogräsbekämpningsmedel. Dessa gör på lång sikt mer skada än nytta i din trädgård!

Gödsla miljövänligt

I en ekologisk odling använder man enbart så kallat naturgödsel. Det är gödsel som inte framställts kemiskt utan som ingår i det naturliga kretsloppet. Exempel på naturgödsel är kogödsel, stallgödsel, hönsgödsel, kompost, gräsklipp, nässelvatten, urin, stenmjöl och Algomin Gröna Fingrar samt Algomin Flytande Näring. Algomin gödsel består av havskalk och brunalger från havet, och ingår helt och hållet i naturens kretslopp. Algomin gödsel är dessutom, till skillnad från övrig naturgödsel, sammansatt så att den ska gynna växterna i trädgården optimalt. Till exempel innehåller Algomin gödsel många livsviktiga mikronäringsämnen som är mycket svårt att få in i sin trädgård på annat sätt.

Vill du gödsla din gräsmatta helt ekologiskt kan du använda KRAV-märkta Algomin Hållbar Gräsmatta.

Stoppa ohyra, ogräs och sjukdomar

När man odlar ekologiskt och inte använder några gifter får man bekämpa ohyra, ogräs och eventuella sjukdomar på växterna på annat sätt.

Mot ogräs:

 • Rensa ogräset för hand.
 • Plantera tätt, ju mindre öppen jord mellan växterna i rabatten, desto mindre ogräs.
 • Täckodla – täck jorden mellan växterna i trädgårdsland eller rabatt med exempelvis gräsklipp, markduk, täckbark eller liknande.

Mot ohyra:

 • Välkomna biologisk mångfald i din trädgård! Ju fler växter och djurarter som trivs i trädgården, ju större chans är det att det naturliga kretsloppet tar hand om problemen.
 • Samplantera: Många växter kan hjälpa varandra om de odlas nära varandra: tagetes skyddar rosor mot nematoder i jorden, lök kan hålla morotsflugan borta, ringblommor i grönsakslandet lockar dit insekter som äter upp skadedjur, osv.
 • Att strö Algomin gödsel kring exempelvis nyplanterade småplantor skyddar mot jordloppor.
 • Större skadedjur som bladlöss och liljebaggar kan man rensa bort för hand.
 • Många gånger är ohyran mest estetiskt tråkig, men inte farlig för växten, exempelvis bladlöss. Många gånger försvinner de dessutom under andra delen av sommaren utan att man gör något alls.
 • Täck känsliga växter, exempelvis nysådd, med fiberduk så att ohyran inte kommer åt.

Mot ohälsa och sjukdomar:
Här gäller det att börja från grunden för att ge växterna så goda förutsättningar som möjligt. Då har de bäst motståndskraft mot både angrepp och sjukdomar:

 • Rätt växt på rätt plats
 • Välj friska, motståndskraftiga sorter
 • Plantera i väl gödslad och väldränerad jord. Gödsla hela din trädgård med olika produkter från Algomin så ger du växterna bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Läs även: Lär dig mer om rätt gödning till rosor och hur du tar hand om dem på bästa sätt här.

Hjälp naturen att återställa balansen

Negativ miljöpåverkan minskar växternas möjlighet att tillgodogöra sig näring. Dränering, näringsläckage, ensidig gödsling, sur nederbörd – allt sliter på jorden. Nyttiga jordbakterier och maskar dör. Jorden blir mindre lucker vilket leder till att syret försvinner. I en villaträdgård som i många år gödslats med kemiskt framställt handelsgödsel kan jorden vara i princip tom på liv. Där är det få växter som kommer trivas.

Ett enkelt sätt att återställa en naturlig balans är att tillföra Algomin gödsel till jorden. Eftersom den innehåller bland annat kalcium och magnesium från havskalk, som är världsmästare på att ta upp alla viktiga näringsämnen ur havet, kommer Algomin gödsel långsamt att hjälpa jorden att fyllas på nytt av mikroorganismer, maskar, goda bakterier och näringsämnen. Detta kommer leda till friskare, starkare och livskraftigare växter och rikligare, godare och näringsrikare skördar!

 

Vill du ha tips för din gräsmatta? Här har vi samlat allt du behöver veta för att få den finaste gräsmattan i kvarteret!

Allt om gräsmatta

 

Sök